Til hovedinnhold
Norsk English

Kreativ utforsking av 3D-lyd. Oppsummering fra et forprosjekt med SINTEF Digital og Øra Studio om muligheter og barrierer som kunnskapsunderlag for videre utvikling og forskning

Sammendrag

Dette forprosjektet har utforsket utvikling av ydproduksjoner i 3D-format. 3D-lyd er i ferd med å bli mer tilgjengelig for lyttere gjennom strømmetjenester, men det er fortsatt et
potensiale i å tilpasse og utnytte mulighetene, både teknisk og innholdsmessig. Gjennom tre ulike økter over fem måneder i 2022/2023 har deltakere fra Øra Studio og SINTEF
Digital hatt kreative workshops, bl.a. sammen med profesjonelle musikere. Resultatet er en bedre forståelse for hva 3D-lyd – eller romlig lyd – kan bidra med i det kunstneriske uttrykket, og hvordan det kan arbeides med og anvendes. Bruk av 3D-lyd medfører ifølge musikerne at “det blir mer plass i musikken” og “åpner opp for kunstnerisk utfoldelse med færre tekniske begrensninger”. Forprosjektet utviklet også en VR-demo som viser hvordan man kan bruke “virtuelle høyttalere” for å gjengi opptak av 3D-lyd med full bevegelsesfrihet (se orsidebildet). Dette kan potensielt videreutvikles til et nyttig verktøy for de som planlegger og utvikler 3D-lyd-produksjoner, blant annet innen musikk og podcasting. Forprosjektet har også utviklet idéer til anvendelsesområder innen både
underholdning, museer og psykisk helse.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2023:00169

ISBN

978-82-14-07954-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin