Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av kraftsituasjonen 2021‐2022 - Sluttrapport

Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultat fra prosjektet "Vurdering av kraftsituasjonen 2021‐2022", som SINTEF Energi har utført på oppdrag fra OED. Rapporten består av fire hoveddeler. Den første delen omhandler magasindisponering høsten 2021. Vi har
sammenliknet observert magasindisponering i Sør‐Norge fra uke 36 og ut året med en beregnet samfunnsøkonomisk optimal disponering for samme periode. I tillegg har vi undersøkt priskonsekvenser av de to nye kablene til henholdsvis Tyskland og Storbritannia, dvs. NordLink og North Sea Link. I den andre delene undersøkes hvordan ulike typer magasinrestriksjoner påvirker magasindisponering og priser, og hvilken nytte disse restriksjonene kan ha eksemplifisert ved en ekstremhendelse. Del tre omhandler betydningen av rasjoneringspris på magasindisponering. I den siste delen testes forskningsprototype‐modellen FanSi på noen av casene fra de andre delene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2023

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2023:00179

ISBN

978‐82‐14‐07956‐2

Vis denne publikasjonen hos Cristin