Til hovedinnhold
Norsk English

Faktaark til BE-sTroNG – Mot fremtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer

Sammendrag

BE-sTrONG prosjektet skal utnytte avanserte tilsetningsstoffer og miljø-/klimavennlige
bindemidler (bl.a. sementer) til å prosjektere og utføre
betongkonstruksjoner i marine miljøer med
• a) betydelig redusert CO2-utslipp, og
• b) betydelig redusert ressursbehov til vedlikehold og reparasjon i
konstruksjonenes tiltenkte levetid.