Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling, kalibrering og verifisering av håndholdt vannmåler for klippfisk og saltfisk. Leveranse 4.2: Ferdig kalibrert håndholdt prototype instrument

Sammendrag

I dette prosjektet har en målsetting vært å utvikle et håndholdt instrument for måling av vanninnhold i klippfisk.
SINTEF Digital har utviklet en prototype av et NIR instrument som Nofima har testet ut.
Resultatene er meget lovende. På et sett av 40 klippfisk, der vanninnholdet varierte fra 39.4 – 52.8%, kunne vi
med dette instrumentet lage en kalibrering som kan anslå vanninnholdet med en nøyaktighet på ±1.3 %-poeng.
Dette er omtrent like bra som det som oppnås med et stort og tungt NIR-instrument. Det er også vesentlig bedre
enn det man normalt klarer å anslå ved tradisjonell vraking av fisken.

Instrumentet er per i dag en prototype og videre utvikling er nødvendig dersom det skal bli tilgjengelig for næringa.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901668
 • Nofima AS / 13330

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Jens Petter Wold
 • Petter Vejle Andersen
 • Rodrigo González Reboredo
 • Jon Tschudi
 • Marion O’Farrell

Institusjon(er)

 • NOFIMA
 • Universidad de Vigo
 • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
 • SINTEF Digital

År

2022

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

22/2022

ISBN

978-82-8296-724-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin