Til hovedinnhold
Norsk English

Temakveld: Hvordan kan maten vi spiser bli mer bærekraftig? - Status for FNs bærekraftsmål i verden, Europa og Norge.

Sammendrag

Siden FNs bærekraftsmål ble introdusert i 2015 har de vært selve definisjonen på bærekraft. Skal vi nå målene må vi gå gjennom matverdikjeden, som med sitt bruk av energikrevende prosesser står for så mye som en tredjedel av totale utslipp av drivhusgasser.
Temakvelden var åpen for alle, og tok opp resultater fra ledende forskningsprosjekter med sentrale temaer som matsvinn, forbruker og sirkulærøkonomi i fokus. Arrangementet ble avsluttet med en paneldebatt hvor publikum kunne stille spørsmål.

Kategori

Faglig foredrag

Oppdragsgiver

  • EC/H2020 / 101036588
  • Norges forskningsråd / 333163

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

Temakveld litteraturhuset

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Dato

03.11.2022 - 03.11.2022

Arrangør

SINTEF Ocean

År

2022

Vis denne publikasjonen hos Cristin