Til hovedinnhold
Norsk English

Hydromorfologisk klassifisering av elver og økologisk relevans - testing av metode

Sammendrag

Denne rapporten beskriver utprøving av en foreslått metode for hydromorfologisk
klassifisering av elver i utvalgte vannforekomster. Metoden inneholder bruk av 8
indikatorer for morfologi, 4 indikatorer for barrierer og 8 indikatorer for hydrologi.
Utprøvingen har medført at metoden foreslås endret for to indikatorer, mens det er
angitt en alternativ beregningsmetode for fire indikatorer. Bruk av en indikator er
presisert, og det er endret vekting av samlet hydrologisk indikator dersom det er korttids
endringer i vannføring. Rapporten beskriver hvordan indikatorer er funnet og hvordan
de vektes sammen i en klassifisering. Hydromorfologisk tilstandsklassifisering er ment å
støtte økologisk tilstandsklassifisering, og kan i mange tilfeller gi god informasjon om
forventet økologisk tilstand. Det er meget sannsynlig at det er en rekke sammenhenger
mellom årsak og virkning mellom hydromorfologi og økologi, men denne
sammenhengen kan være vanskelig å påvise vitenskapelig. Rapporten diskuterer dette
og viser eksempler på slike sammenhenger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norsk institutt for vannforskning
  • Norsk institutt for naturforskning

År

2020

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2020:01246

ISBN

978-82-14-06443-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin