Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av kraftsituasjonen 2021‐2022 - Del 1 ‐ Magasindisponering høsten 2021

Sammendrag

Denne rapporten beskriver første del av utredningen "Vurdering av kraftsituasjonen 2021‐2022", som SINTEF Energi utfører på oppdrag fra OED. Hovedfokus i denne delen av
utredningen er på magasindisponering høsten 2021. Vi har sammenliknet observert magasindisponering i Sør‐Norge fra uke 36 og ut året med en beregnet samfunnsøkonomisk optimal disponering for samme periode. I tillegg har vi undersøkt
priskonsekvenser av de to nye kablene til henholdsvis Tyskland og Storbritannia, dvs. NordLink og North Sea Link.
Rapporten vil bli del av sluttrapporten for oppdraget som skal leveres desember 2022.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2022

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2022:00995

ISBN

978‐82‐14‐07912‐8

Vis denne publikasjonen hos Cristin