Til hovedinnhold
Norsk English

Driftsmønster og energibruk i kystfiskeflåten

Sammendrag

Denne rapporten inneholder en grunnleggende flåtebasert analysemodell for klimapåvirkningen fra kystflåten i Flakstad kommune. Analysemodellen finner fangst og fartøyfordelingen til flåten fra Flakstad og hvor mange leveranser de har gjennom et typisk år. Flåten deles opp i lengdegrupper og brukes så som inngang til en aggregert modell der typiske fartøy i hver lengdegruppe modelleres med forenklede driftsprofiler og energisystemer. Sammensetningen av flåtefordeling, driftsprofil og energisystemer gjør det mulig å gjøre overslagsberegninger på klimaeffekten for hver flåtegruppe og hvilke effekter man kan forvente ved en delvis elektrifisering av flåten med hybridtekonologi, eller ved en strukturering av fangstleddet.

Resultatene viser tilfredsstillende resultater sammenlignet med drivstoffdata fra Garantikassen for Fiskere, gitt de foredlingene som modellen innehar samt usikkerhet i de faktiske driftsopplegget for kystfartøy i Lofoten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Konsernstab
  • Ukjent

År

2018

Forlag

SINTEF Nord AS

Vis denne publikasjonen hos Cristin