Til hovedinnhold
Norsk English

HydroStator

Sammendrag

Modeller som beskriver temperatur- og frekvensavhengighet til elektriske delutladninger er utviklet og viser at tilstandskontroll med den mer praktiske VLF-metoden som benytter 0,1 Hz høyspenning er representativ for 50 Hz driftsspenning.
Prosjektet finner ikke at det er signifikant degradering av hovedisolasjonen etter 50 års ordinær drift av en 95 MVA vannkraftgenerator som har vært testet i prosjektet. Det er heller ingen signifikant degradering etter 250 lastsykluser med ekstreme temperaturer. For mer dynamisk kjøring av vannkraftressurser lover dette godt, men andre deler av det elektriske isolasjonssystemet kan være en risikofaktor og bør undersøkes nærmere på samme måte som hovedisolasjonen ble undersøkt her.
Videre arbeid bør fokusere på kartlegging av forventet driftsmønster, prediksjon av degradering av hele generatoren/maskinen og enda mer ekstreme, akselererte tester for å finne tålegrensen for fleksibel drift av vannkraft, spesielt for eldre maskiner.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2022

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2022:00275

ISBN

978-82-14-07529-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin