Til hovedinnhold
Norsk English

Klimaeffektanalyseverktøy for kommuneplanens arealdel

Sammendrag

Dette dokumentet gir en beskrivelse av metodene benyttet for bakgrunnsdata og utslippsfaktorer brukt i klimaeffektanalyse for kommuneplanens arealdel (KPA) og en kort beskrivelse av klimaeffektanalyseverktøyets funksjonalitet. Klimaeffektanalyseverktøyet skal bistå Oslo kommune i å vurdere klimaeffekten av kommuneplanens arealdel samlet for ulike scenarioer som inkluderer arealbruksendringer, endringer i bygningsmassen og endringer i mobilitet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • CICERO Senter for klimaforskning
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2021

Forlag

SINTEF

Vis denne publikasjonen hos Cristin