Til hovedinnhold
Norsk English

Ny nettleiemodell for norske husholdninger

Sammendrag

Spørreundersøkelse blant norske husholdninger oktober 2020
Denne rapporten presenterer deskriptive resultater fra en spørreundersøkelse gjennomført i FLEXEFFECT-prosjektet i oktober 2020. Formålet til undersøkelsen er å kartlegge
strømforbruk og oppfatninger om strømforbruk i husholdninger, for å bygge kunnskap om hvordan husholdninger kan motiveres til å respondere på kapasitetsbegrensninger i nettet.

Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt som studerer virkningen av effektbasert nettleie som har som formål å få husholdninger til å jevne ut strømforbruket sitt og bruke
mindre strøm på tider hvor strømnettet er mest belastet. Undersøkelsen skal gi informasjon om norske husholdningers strømvaner, motivasjon for strømsparing og investeringer i ny energi-teknologi, og hvilke konsekvenser effektbasert nettleie kan ha for ulike sosio-økonomiske grupper.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 294687
  • Norges forskningsråd / 257626

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • CICERO Senter for klimaforskning

År

2021

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2021:01468

ISBN

978-82-14-07709-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin