Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Sammendrag

Standard klima- og miljøkrav for Oslo kommunes egen bygge- og anleggsplasser ble innført i
2019 og Oslo kommune ved Klimaetaten ønsker en erfaringskartlegging av utslippsfrie byggeog
anleggsplasser i kommunen. Denne rapporten ser på muligheter, utfordringer, barrierer og
løsninger knyttet til strømforsyning, utslippsfrie anleggsmaskiner og lastebiler og ladelogistikk.
Bruk av spørreskjema og intervjuer med flere av etatene i Oslo kommune som benytter seg av
standard klima- og miljøkrav har dannet grunnlaget for denne kartleggingen. Dialogen med
etatene viser at utviklingen så langt er i tråd med målet om at kommunens byggeplasser skal
være utslippsfrie i 2025, og rammeverket fungerer i tråd med hensikten. Det er uproblematisk
med mindre elektriske maskiner og utstyr, men det er fortsatt noen utfordringer knyttet til
strømforsyning og ladelogistikk når flere, store anleggsmaskiner opererer samtidig. Det
rapporteres om at elektriske anleggsmaskiner fører til mindre støy, mindre forurensning, bedre
luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø.
De viktigste barrierene og utfordringene som er klarlagt viser at det kan være lange avstander
til deponi som fører til at det kan være vanskelig å benytte seg av utslippsfrie løsninger og som
fører til at det benyttes biodrivstoff eller fossilt drivstoff. Det er fortsatt få tilgjengelige
elektriske anleggsmaskiner og lastebiler og høy etterspørsel. I noen tilfeller er det problematisk
med provisoriske strømforsyningsløsninger og det kan føre til logistikkutfordringer på byggeplass.
Det er også identifisert flere muligheter og løsninger som blant annet ser på hvordan man kan
tilpasse arbeidsrutiner og ladeløsninger til en utslippsfri byggeplass og få til en mer effektiv
lokal utnyttelse av masser for å redusere transportbehovet. Større behov for samhandling og
dialog i en tidlig fase både mellom kommune og leverandører, men også med strømleverandører
har blitt tydelig gjennom kartleggingen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2022

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

86

ISBN

978-82-536-1731-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin