Til hovedinnhold
Norsk English

Samskaping gjennom oppgaveutvalg? Om arbeidet med oppgaveutvalg i tre lokalsamfunn i Verdal kommune

Sammendrag

Samskaping gjennom oppgaveutvalg – et forprosjekt.
Dette notatet presenterer prosjektbakgrunn, nyere relevant litteratur, funn fra intervju og andre datakilder samt analysebaserte vurderinger av oppgaveutvalg som metode for samskaping i 1) tre lokalsamfunn, 2) kommuneorganisasjonen og 3) det lokalpolitiske miljøet og 4) samspillet dem imellom i Verdal kommune. I dette ligger det forslag til videre forskning og tilpasset tiltaksutforming på feltet. Forprosjektet «Samskaping gjennom oppgaveutvalg?" har blitt finansiert gjennom DistriktForsk Trøndelag i perioden 1.3.2020-1.3.2021, og er også en del av arbeidet i Forskningsrådsprosjektet MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Regionale forskningsfond Midt-Norge / DFFORKOM20.04
  • Norges forskningsråd / 295980

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2021

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2021:00546

ISBN

978-82-14-07674-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin