Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av et IKT-system for håndtering av arbeidsmiljøkonflikter. Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnnlag for videre praksis og forskning

Sammendrag

Denne rapporten er en oppsummering av FoU- prosjektet Deténte. Formålet med prosjektet var å evaluere nytteverdi og brukervennlighet ved et IKT- system for håndtering av arbeidsmiljøkonflikter. Dette ble gjort ved å skissere et teoretisk rammeverk og gjennomføre kartlegging og brukerevalueringer av IKT- systemet. Funnene indikerer at brukervennligheten ligger på et akseptabelt nivå. Man ser en nytteverdi av å bruke et slikt system. Det er et ønske om å finne bedre konflikthåndteringsmetoder. IKT- systemet kan brukes på flere ulike måter både når det gjelder hvem som skal bruke det og til hva det skal brukes. Systemet kan bidra til effektivisering, standardisering, og at ansatte kan reflektere og lære om arbeidsmiljøkonflikter. Det er viktig å bruke et slikt IKT- system som et støtte- og veiledningsverktøy for å ivareta kontekstuelle og komplekse forhold ved arbeidsmiljøkonflikter som dagens IKT- system alene ikke evner å fange opp.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2021

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

2021:01033

ISBN

978-82-14-07726-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin