Til hovedinnhold
Norsk English

Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marint restråstoff og marine arter

Sammendrag

Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og økt utnyttelse av råstoff. Det er en økonomisk, etisk og miljømessig gevinst i å utnytte de marine ressursene i havet bedre, og det skal settes som mål at mest mulig av råstoffet skal følge "mat først"-prinsippet, og deretter brukes til høyest mulig verdi, f.eks. til fôr – både produksjons- og kjæledyrfôr. Denne rapporten er utarbeidet av Nofima i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges sjømatråd og SINTEF Ocean, med innspill fra næringsaktører, etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Oppgaven fra NFD var å identifisere hvilke hinder næringsaktørene opplever knyttet til utnyttelse av restråstoff, biprodukter og nye arter som kan redusere verdiskapingen i sjømatnæringen. Rapporten gir en oversikt over gjeldende regelverk for bruk av nye arter, restråstoff og biprodukter til humant konsum, fôr etc., markeds- og regulatoriske hindre som kan begrense næringsutviklingen, eksempler på sertifiserings- og merkeordninger, samt grenseverdier for fremmedstoffer i fôr, fôrprodukter og matprodukter.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • Nofima AS / 10866

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Birthe Vang
 • Kjersti Lian
 • Marc HG Berntssen
 • Robin Ørnsrud
 • Veronika Sele
 • Silje Gjerp Solstad
 • Ingelinn Eskildsen Pleym
 • Marianne Svorken
 • Silje Steinsholm
 • Turid Synnøve Aas
 • Marialena Kokkali
 • Ana Karina Carvajal
 • Ragnhild Dragøy

Institusjon(er)

 • NOFIMA
 • Havforskningsinstituttet
 • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
 • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2021

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

29/2021

ISBN

978-82-8296-692-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin