Til hovedinnhold
Norsk English

Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø

Sammendrag

Denne rapporten beskriver resultatene fra følgeforskning i perioden 2018-2020 av de samlokaliserte nødmeldesentralene i Bodø. Datagrunnlaget er individuelle intervju, feltintervju og observasjoner. Dette er supplert med komparative studier av SAMLOK Drammen og de ikke-samlokaliserte sentralene i Trondheim. Analysene av SAMLOK NORD har særlig fokusert på hvordan samlokaliseringen har påvirket uformelle organisatoriske egenskaper med betydning for oppdragsløsningen. Det er en klar konklusjon at samlokaliseringen har gitt mange positive effekter på samarbeidet mellom sentralene. Det er få eller ingen funn som peker i retning av at den har ført til vesentlige svekkelser av det etatsinterne operasjonelle arbeidet. SAMLOK har bidratt til en generell profesjonalisering av operatørrollen og en gjennomgående læringskultur i sentralene. Samlokaliseringen har bidratt til en lavere terskel for relasjonsbygging, erfaringsutveksling og problemløsning på tvers av sentralene. Denne rapporten går i dybden på disse erfaringene, og diskuterer også noen av de kontekstuelle forutsetningene for disse utviklingstrekkene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anita Øren
  • petter grytten amklov
  • Tor Erik Evjemo
  • Stian Antonsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2021

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2021:00384

ISBN

978-82-14-06472-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin