Til hovedinnhold
Norsk English

Klimatiltak i Klubben næringspark

Sammendrag

Senja kommune regulerer planarbeidet for Klubben næringspark på Senja. Næringsparken er forbeholdt blågrønn næringsvirksomhet og så langt er det to aktører som har besluttet å etablere seg på området, herunder slakteri og bearbeidingsanlegg, og EPS-fabrikk. Videre er anlegg for videreforedling av biprodukter og biogassproduksjon øvrige aktøre som har vært nevnt i forbindelse med Klubben næringspark, men som foreløpig ikke har tatt beslutning om etablering.
Formålet med prosjektet har vært å identifisere og evaluere synergier der uutnyttede material- og energistrømmer kan anvendes på tvers av aktørene i næringsparken, eller som utgangspunkt for å introdusere ny industriaktivitet.
Kartleggingen av material- og energistrømmer har kulminert i en prioritert liste over klimatiltak, og det er gitt anbefalinger for videre arbeid. Det vurderes å være grunnlag for videre utredning av blant annet produksjon av marine organismer og utnyttelse av varme og CO2 i veksthus. Biogassproduksjon kan være en driver for sirkulære verdikjeder, og en videre utredning bør ses i sammenheng med øvrig planlagt aktivitet i næringsparken. Videre kan fiskefôrproduksjon være et interessant tilskudd til næringsparken som kan utredes nærmere.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Konsernstab
  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2020

Forlag

SINTEF Nord AS

ISBN

978-82-14-06418-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin