Til hovedinnhold
Norsk English

Praktiske erfaringer med bruk av bakteriofager som indikatorer på barriereeffekt ved grunnvannsuttak fra løsmasser

Kategori

Populærvitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

Presentert på

Fagtreff: Bruk av indikatororganismer til overvåkning av vannkvalitet. Hva bør vi velge?

Sted

Oslo

Dato

04.11.2013 - 04.11.2013

Arrangør

Norsk Vannforening

År

2013

Vis denne publikasjonen hos Cristin