Til hovedinnhold
Norsk English

Grunnvannsforsyning fra løsmasser - styrker og svakheter ved klimaendring

Kategori

Populærvitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

Presentert på

Fagtreff: Hygieniske barrierer i drikkevannsforsyningen.

Sted

NINA, Trondheim

Dato

25.03.2014 - 25.03.2014

Arrangør

Norsk Vannforening, avd. Midt-Norge

År

2014

Vis denne publikasjonen hos Cristin