Til hovedinnhold
Norsk English

Smart mobilitet i distriktene - Sammenstilling av nasjonal og internasjonal kunnskap

Sammendrag

Nye, smarte mobilitetsløsninger kan bidra til å løse noen av utfordringene knyttet til å etablere og drive bærekraftige kollektivtransporttjenester i distriktene. Utviklingen i teknologi muliggjør blant annet utvikling av nye forretningsmodeller, kommunikasjon- og informasjonsdelingssystemer, mobilitetsplattformer og automatiserte kjøretøy. Skal imidlertid utviklingen gi ønsket verdi for samfunnet, vil det kreve at offentlige myndigheter finner gode måter å styre utviklingen av smart mobilitet på, for eksempel gjennom regulering og bruk av egnede virkemidler. Dette innebærer også å finne strategier for å håndtere mulige barrierer for utforming og implementering av nye tiltak. Kunnskapsoppsummeringen ser nærmere på disse temaene, og viser til nasjonale og internasjonale eksempler på smarte mobilitetstiltak, samt forskningsprosjekter som omhandler smart mobilitet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjersti Granås Bardal
  • Solveig Meland
  • Stian Bragtvedt
  • Arild Gjertsen

Institusjon(er)

  • Nord universitet
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • Nordlandsforskning

År

2021

Forlag

Nordlandsforskning

Hefte nr.

7

ISBN

978-82-7321-824-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin