Til hovedinnhold

A Deterministic Model for Contact Surfaces at Dielectric Interfaces Subjected to an Electrical Field

A Deterministic Model for Contact Surfaces at Dielectric Interfaces Subjected to an Electrical Field

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi
År
Forlag
IEEE
Bok
2020 IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena - CEIDP
Hefte nr.
2020
ISBN
978-1-7281-9572-8
Side(r)
21 - 26