Til hovedinnhold

Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement

Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement

Kategori
Rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 270842
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • Transportøkonomisk institutt
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
År
Forlag
SINTEF akademisk forlag
Hefte nr.
76
ISBN
978-82-536-1704-6