Til hovedinnhold

Large-Scale Experiments Examine Slug-Length Evolution in Long Pipes

Large-Scale Experiments Examine Slug-Length Evolution in Long Pipes

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
År
Publisert i
Journal of Petroleum Technology
ISSN
0149-2136