Til hovedinnhold

On the microstructural origins of improvements in conductivity by heavy deformation and ageing of Al-Mg-Si alloy 6101

On the microstructural origins of improvements in conductivity by heavy deformation and ageing of Al-Mg-Si alloy 6101

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 197405
  • Research Council of Norway (RCN) / 247783
  • Research Council of Norway (RCN) / 197411
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
Dato
31.03.2021
År
Publisert i
Materials Characterization
ISSN
1044-5803
Forlag
Elsevier
Årgang
176