Til hovedinnhold

Fast meningioma segmentation in T1-weighted magnetic resonance imaging volumes using a lightweight 3D deep learning architecture

Fast meningioma segmentation in T1-weighted magnetic resonance imaging volumes using a lightweight 3D deep learning architecture

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • David Nicolas Jean-Marie Bouget
  • André Pedersen
  • Sayied Abdol Mohieb Hosainey
  • Johanna Vanel
  • Ole Solheim
  • Ingerid Reinertsen
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital
  • North Bristol NHS Trust
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • St. Olavs Hospital HF
Dato
26.03.2021
År
Publisert i
Journal of Medical Imaging
ISSN
2329-4302
Forlag
SPIE - The International Society for Optics and Photonics
Årgang
8
Hefte nr.
2
Side(r)
1 - 16