Til hovedinnhold

Innlegg: Klimatiltak på sokkelen kan bli selvfinansierende - To typer tiltak kan både krympe CO 2-utslippene og øke inntjeningen fra sokkelen

Innlegg: Klimatiltak på sokkelen kan bli selvfinansierende - To typer tiltak kan både krympe CO 2-utslippene og øke inntjeningen fra sokkelen

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 280650
  • Norges forskningsråd / 296207
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF AS
Dato
26.05.2020
År
2020
Publisert i
Dagens næringsliv
ISSN
0803-9372