Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Sammendrag

Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering
undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert mulige
positive og negative effekter på de marine økosystemer. I tillegg er det undersøkt om tareanlegg vil bidra til spredning av
fremmede eller truede arter, eller genetisk materiale. Rapporten inneholder forslag til en forvaltningsstrategi og det anbefales at
effekter på havbunnen, spredning av arter og spredning av genetisk materiale undersøkes nærmere om taredyrking i fremtiden
utvikler seg til storskala produksjon og industri.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Kasper Hancke
 • Ole Jacob Broch
 • Yngvar Olsen
 • Trine Bekkby
 • Pia Kupka Hansen
 • Reinhold Fieler
 • Karl Attard
 • Gunhild Borgersen
 • Hartvig C Christie

Institusjon(er)

 • Norsk institutt for vannforskning
 • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Havforskningsinstituttet
 • Ukjent

År

2021

Forlag

Norsk institutt for vannforskning

Hefte nr.

7589

Vis denne publikasjonen hos Cristin