Til hovedinnhold

Adequacy versus complexity of mathematical models for engineering an adsorbed natural gas device

Adequacy versus complexity of mathematical models for engineering an adsorbed natural gas device

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
År
Publisert i
Journal of Energy Storage
ISSN
2352-152X
Forlag
Elsevier
Årgang
28
Side(r)
1 - 8