Til hovedinnhold
Norsk English

Kvantifisering og effekter av utslipp av organisk materiale og oppløste næringssalter fra norsk havbruk

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Konsernstab

År

2020

Publisert i

Norsk Fiskeoppdrett

ISSN

0332-7132

Vis denne publikasjonen hos Cristin