Til hovedinnhold

Predicting Driving Conditions at Mountain Crossings Using Deep Learning

Predicting Driving Conditions at Mountain Crossings Using Deep Learning

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
IEEE
Bok
2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)
ISBN
978-1-7281-4149-7