Til hovedinnhold
Norsk English

Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet - case-studier i bygg og anlegg

Sammendrag

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter.

Datainnsamlingen har vært to-delt: Intervjuer med ulike aktører i tre case-prosjekter, og intervju/samtaler med RVO Bygg og RVO Anlegg. Det er identifisert åtte hoved-utfordringer knyttet til verne¬ombudets rolle i sikkerhetsarbeidet: 1) Opplæring og kompetanse, 2) Valg av verne¬ombud, 3) Verneombudets status, 4) Rollefordeling i HMS-arbeidet, 5) Involvering av verne¬ombudet i tidligfase (prosjektering og planlegging), 6) Involvering av verne¬ombudet i gjennomføringsfasen (produksjon), 7) Arenaer for erfaringsoverføring og læring, og 8) Verneombudets rolle i en ny tid.

Rapporten presenterer forslag og anbefalinger til hvordan man bedre kan utnytte kompetansen og rollen til verneombudene i bygg- og anleggsprosjekter.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Ukjent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2020

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2020:00662

ISBN

978-82-14-06571-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin