Til hovedinnhold

Techno-Economic Assessment of Different Heat Exchangers for CO2 Capture

Techno-Economic Assessment of Different Heat Exchangers for CO2 Capture

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Chalmers tekniska högskola
År
Publisert i
Energies
ISSN
1996-1073
Forlag
MDPI
Årgang
13
Hefte nr.
23