Til hovedinnhold

Et bedre bompengesystem må til – elbilen er jo ikke et mål i seg selv

Et bedre bompengesystem må til – elbilen er jo ikke et mål i seg selv

Kategori
Leserinnlegg
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Annegrete Bruvoll
  • Svein Bråthen
  • Sahar Babri
  • Astrid Lilliestråle
  • Øivind Hauge Støle
Institusjon(er)
  • Ukjent
  • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
Dato
26.01.2021
År
Publisert i
Dagens Næringsliv