Til hovedinnhold

Investigation of moonpools as pitch motion reducing device

Investigation of moonpools as pitch motion reducing device

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Lars M. Utnes Reiersen
  • Trygve Kristiansen
  • Babak Ommani
  • Arnt Gunvald Fredriksen
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • Entail AS
Dato
13.01.2021
År
Publisert i
Applied Ocean Research
ISSN
0141-1187
Forlag
Elsevier
Årgang
108:102477
Side(r)
1 - 15