Til hovedinnhold

Borealization of the Arctic Ocean in response to anomalous advection from sub-Arctic seas

Borealization of the Arctic Ocean in response to anomalous advection from sub-Arctic seas

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
 • Tromsø Research Foundation / Arctic SIZE
 • Research Council of Norway (RCN) / 276730
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Igor V. Polyakov
 • Matthew B. Alkire
 • Bodil Bluhm
 • Kristina A. Brown
 • Eddy C. Carmack
 • Melissa Chierici
 • Seth L. Danielson
 • Ingrid Helene Ellingsen
 • Elizaveta Ershova
 • Katarina Gårdfeldt
 • Randi Brunvær Ingvaldsen
 • Andrey V. Pnyushkov
 • Dag Slagstad
 • Paul Wassmann
Institusjon(er)
 • Ilmatieteen laitos
 • University of Alaska Fairbanks
 • University of Washington
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Fisheries and Oceans Canada
 • Havforskningsinstituttet
 • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
 • P.P. Shirshov Instiute of Oceanology
 • Chalmers tekniska högskola
Dato
03.07.2020
År
Publisert i
Frontiers in Marine Science
ISSN
2296-7745
Forlag
Frontiers
Årgang
7
Side(r)
1 - 32