Til hovedinnhold

The role of local inpatient psychiatric units and general practitioner on continuity of care in Northern Norway: A case-register study

The role of local inpatient psychiatric units and general practitioner on continuity of care in Northern Norway: A case-register study

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Nordlandssykehuset HF
  • Sykehuset Innlandet HF
  • SINTEF Digital / Helse
År
Publisert i
International Journal of Methods in Psychiatric Research
ISSN
1049-8931