Til hovedinnhold

Veileder for kost/nytte‐vurderinger ved integrasjon av batteri i distribusjonsnettet

Veileder for kost/nytte‐vurderinger ved integrasjon av batteri i distribusjonsnettet

Kategori
Rapport
Sammendrag
Formålet med denne veilederen er å øke kompetansen om samfunnsøkonomiske og
bedriftsøkonomiske analyser knyttet til beslutninger om investeringer i batterisystem.
Veilederen gir en grunnleggende innføring i metoder for slike analyser og gir konkrete
råd og veiledning for dem som skal gjennomføre analysene. Fokuset til veilederen er
integrasjon av batterisystem i distribusjonsnettet sett fra et nettselskap, men også andre
aktører (nettkunder, aggregatorer...) vil ha nytte av veilederen.
Veilederen omtaler også relevante tekniske aspekter som er viktige å vurdere i
forbindelse med investeringsbeslutninger. Prosedyrer for installasjon og drift av
batterisystem omtales også, bl.a. basert på erfaringer/eksempler fra demoprosjekt hos
partnerne i IntegER‐prosjektet.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 269420
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Kjell Sand
  • Kjersti Berg
  • Andreas Hammer
  • Karoline Ingebrigtsen
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Forlag
SINTEF Energi AS
Hefte nr.
2020:01345
ISBN
978‐82‐14‐06410‐0