Til hovedinnhold
Norsk English

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Sammendrag

Prosjektets mål har vært å gjøre en vurdering av behovet for helsesykepleiere i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten i årene framover. Prosjektet er delt inn i tre
hovedtema: (1) Antall helsesykepleierstillinger på nasjonalt nivå, sett opp mot gjeldende
normtall, (2) Utdanningskapasitet og muligheter for videreutdanning og (3)
helsesykepleieres arbeidserfaringer. Data fra spørreundersøkelser blant ledere av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsesykepleiere, samt tilbakemeldinger fra
utdanningsstedene for helsesykepleie sammen med offentlige dokumenter og statistikk
har utgjort grunnlaget for arbeidet.
Sammenholdt med et beregnet behov for helsesykepleiere ut fra normtall og
befolkningsstatistikk er det en betydelig underdekning av helsesykepleiere i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For få utdanningsplasser og for få stillinger er
sentrale faktorer som bidrar til underdekningen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2020

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2020:01346

ISBN

978-82-14-06425-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin