Til hovedinnhold
Norsk English

LORCENIS-NOR: Et formidlingsprosjekt om forbedret betong med lengre levetid

Sammendrag

Spesielt i Norge krever eksisterende og fremvoksende energiteknologier nye materialer som fungerer under ekstreme driftsforhold. Det settes store krav til offshore vindturbiner, betongkonstruksjoner på havbunnen, broer og havner som skal installeres i arktiske områder med lave temperaturer og is-slitasje, langs kystlinjer med høyt kloridinnhold og på dypt hav eller under bakken der det er store temperaturgradienter og høyt trykk.
Gjennom avansert betongteknologi har vi utviklet fremtidens tilsetningsstoff er som gir betongkonstruksjoner med økt bestandighet i krevende miljø. Dette vil medføre at betongbransjen vil
- produsere mer miljøvennlige og bærekraftige produkter
- gi mer miljøvennlige byggeprosjekter for eiere og byggherrer
- bidra til grønn omstilling i næringslivet
- gi et mer bærekraftig samfunn

Kategori

Poster

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 309515

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • Universitetet i Stavanger

Presentert på

Norsk Betongdag 2020

Sted

Oslo

Dato

28.10.2020 - 29.10.2020

Arrangør

Norsk Betongforening / Tekna

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin