Til hovedinnhold
Norsk English

LORCENIS-NOR: Utnytte forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme nordiske driftsforhold.

Sammendrag

SINTEF og KVÆRNER står sammen om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold som ble oppnådd gjennom EU-prosjektet LORCENIS i Horisont 2020.
I forsterkningsprosjektet LORCENIS-NOR, som finansieres av Forskningsrådet, organiserer og gjennomfører prosjektteamet ulike arrangementer for å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen om nye funksjonelle tilsetningsstoffer som blandes i sementen for økt egen-beskyttelse av betong og forbedret bestandighet/økt levetid. Stoffene gir dessuten forbedret motstand mot is-abrasjon og frostskader.
Målgruppene strekker seg fra material produsenter til operatører av infrastrukturer innen fornybar energi og
transport konstruksjoner samt eksperter fra fagmiljøer
innenfor betong som skal ta nye teknologier i bruk.