Til hovedinnhold
Norsk English

Betongcast nr. 10 - Hvordan oppnå motstandsdyktig betong under ekstreme forhold - hvordan kan man designe betong som tåler ekstreme forhold?

Sammendrag

Hva om man kunne designe tilsetningsstoff slik at betong kan ta vare på seg selv og reparere seg selv under alle forhold, også ekstrem is-erosjon, kulde og kloridpåvirkning? Hvilke muligheter åpner seg da? Følg vår Betongcast nr. 10 og lær om resultater fra LORCENIS prosjektet.
Hør om hvordan man kan designe betong som tåler ekstreme forhold. I LORCENIS- prosjektet har man fokusert på bestandighet for betong i infrastuktur for energiproduksjon, men funnene er overførbare for all type infrastruktur, bru, tunnel, plattformer, og dammer og er relevante også under forhold som ikke er ekstreme.

I Betongcast nr. 10 vil du lære mer om hvordan man kan bruke tilsetningsstoffer til å styre betongens motstandsdyktighet og hvordan man kan oppnå en betong som tar vare på seg selv og reparerer seg selv uansett hvilke påkjenninger den utsettes for.
Tirsdag 17. november 2020 gikk Betongcast nr. 10 på lufta, og tema for sendingen var «Hvordan oppnå bestandige betongkonstruksjoner under ekstreme forhold» og Kjell Tore Fosså, Kværner og Monika Pilz, SINTEF var foredragsholdere. Se her: https://betong.net/streaming/

Kategori

Faglig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 309515

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • Universitetet i Stavanger

Presentert på

Betongcast nr. 10

Sted

Digitalt

Dato

17.11.2020 - 17.11.2020

Arrangør

Norsk Betongforening

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin