Til hovedinnhold
Norsk English

Merking av fiskeredskap - Oversikt over teknologi og tilgjengelige løsninger

Sammendrag

Teknologien for merking av fiskeredskap finnes, men utvalget av systemer og leverandører som spesifikt retter seg mot dette bruksområdet er relativt lite. Vi har identifisert tre ulike teknologier med nokså ulike egenskaper, fra de helt enkle til mer
dynamiske systemer med potensiale for videreutvikling. Noen av disse teknologiene vil kunne forenkle og forbedre identifiseringen av gjenfunnet redskap betydelig. Et problemområde er å feste merket på selve redskapen, spesielt for garn og line, da dette kan bety en god del merarbeid for fiskeren, men må gjøres på riktig måte for å unngå slitasje og tap. Innfesting vil likevel være en engangs jobb. For de systemene og merkene som finnes er det i hovedsak merking av krabbeteiner som er blitt testet.
Merkingen skal være på selve redskapet, ikke på bøya eller overflatevaket. Det betyr mer jobb med innfestingen, og et større antall merker per fisker. Et påbud om merker med en bestemt teknologi vil med stor sannsynlighet føre til flere tilbydere av slike system.
Plast i havet og spøkelsesfiske er sentrale drivere for innføring av et merkesystem, og det har etter hvert blitt stort fokus på merking av fiskeredskap også internasjonalt. Flere nasjoner ser på muligheten for innføring av slike systemer, og Norge bør være et foregangsland for å ta i bruk ny teknologi i bransjen.
Oppdragsgiver: Fiskeridirektoratet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 822000157

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2019

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2019:01205

ISBN

978-82-14-06255-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin