Til hovedinnhold
Norsk English

Kystnær beredskap

Sammendrag

Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Foredraget omhandler FoU-prosjektet "Kystnær beredskap" som har hovedfokus på fare- og ulykkessituasjoner i havbruksnæringen som personskader, skipsulykker, rømming av fisk, akutte miljøutslipp eller – som Norge opplevde forsommeren 2019 – algeoppblomstring. Prosjektet er et samarbeid mellom trønderske havbruksaktører og ledes av havbrukskonsernet NTS ASA og SINTEF Ocean.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 309305

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

Sjøsikkerhet i havbruk 2020

Sted

Bergen

Dato

12.11.2020 - 12.11.2020

Arrangør

Aqkva

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin