Til hovedinnhold

Kystnær beredskap

Kystnær beredskap

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag
Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Foredraget omhandler FoU-prosjektet "Kystnær beredskap" som har hovedfokus på fare- og ulykkessituasjoner i havbruksnæringen som personskader, skipsulykker, rømming av fisk, akutte miljøutslipp eller – som Norge opplevde forsommeren 2019 – algeoppblomstring. Prosjektet er et samarbeid mellom trønderske havbruksaktører og ledes av havbrukskonsernet NTS ASA og SINTEF Ocean.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 309305
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Presentert på
Sjøsikkerhet i havbruk 2020
Sted
Bergen
Dato
12.11.2020 - 12.11.2020
Arrangør
Aqkva
År
2020