Til hovedinnhold
Norsk English

Ny jobb i koronaens tid?

Sammendrag

Når «alle» jobber hjemmefra, kan det være en utfordring for bedrifter både å rekruttere og ta imot nye medarbeidere. For hvordan skal nyansatte klare å jobbe produktivt og føle seg som en del av arbeidsplassen når de må sitte hjemme? Det finnes råd, og det er ingen grunn til å utsette jobben, ifølge forskere.

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 309344
  • Norges forskningsråd / 267704

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

Dato

27.03.2020

År

2020

Publisert i

Gemini

ISSN

0802-085X

Vis denne publikasjonen hos Cristin