Til hovedinnhold

A numerical framework for modelling the dynamics of open ocean aquaculture structures in viscous fluids

A numerical framework for modelling the dynamics of open ocean aquaculture structures in viscous fluids

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN2620K
  • Research Council of Norway (RCN) / 267981
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Dato
29.11.2020
År
Publisert i
Applied Ocean Research
ISSN
0141-1187
Forlag
Elsevier
Årgang
106
Side(r)
1 - 28