Til hovedinnhold
Norsk English

Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag

Sammendrag

Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser og tjenester av vannkraft skal legges til, og blant disse er temaet flomdempingstjenester. Denne rapporten går gjennom metodikken vi har utviklet for klassifisering av flomdempingstjenester fra vannkraftmagasin. Metodikken viser potensiell flomdemping på et oversiktsnivå ved å analysere lett tilgjengelige data om magasinstørrelse, årstilsig, typisk magasinfylling over året, tappekapasitet og forholdet mellom reguleringsgrad og demping av flomtopp. Metodikken er
ment for system med flere magasin, og en klassifisering vil bli gitt for hvert enkelt magasin sett i sammenheng med resten av systemet. Systemet som helhet blir også klassifisert. Metodikken er laget slik at det er enkelt å se på hvordan endringer i systemet påvirker lomdempingstjenester.
Med hjelp fra kraftselskapet Hydro har metodikken blitt anvendt i fem testvassdrag, og resultatene har
blitt diskutert med de som har godt kjennskap til vassdragene. Metodikken har blitt forbedret basert på
svakheter som ble oppdaget under uttesting og forslag fra diskusjoner. Resultater og kommentarer fra
forfatterne er presentert i rapporten, i tillegg til kommentarer om hvor rimelig klassifiseringen virker og
hvilke konklusjoner som kan dras. Basert på kunnskap om vassdragene fremstår klassifiseringene som
rimelige, og metodikken kan ha nytteverdi for en grov analyse av konsekvenser av endringer i vassdraget.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 257588

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2020

Forlag

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hefte nr.

17

ISBN

978-82-93602-18-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin