Til hovedinnhold

From TEK17 to ZEB-O – A case study for a residential building in northern Norway

From TEK17 to ZEB-O – A case study for a residential building in northern Norway

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Forlag
SINTEF akademisk forlag
Bok
International Conference Organised by IBPSA-Nordic, 13th–14th October 2020, OsloMet. BuildSIM-Nordic 2020. Selected papers
Hefte nr.
5
ISBN
978-82-536-1679-7
Side(r)
268 - 275