Til hovedinnhold

Techno-economic Assessment of Optimised Vacuum Swing Adsorption for Post-Combustion CO2 capture from Steam-Methane Reformer Flue Gas

Techno-economic Assessment of Optimised Vacuum Swing Adsorption for Post-Combustion CO2 capture from Steam-Methane Reformer Flue Gas

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 257579
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • University of Alberta
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
År
2020
Publisert i
Separation and Purification Technology
ISSN
1383-5866
Årgang
256