Til hovedinnhold
Norsk English

Nye muligheter for næringsutvikling i Trondheimsregionen

Sammendrag

Som et bidrag til utviklingen av ny "Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen" er 24 ulike verdikjeder blitt vurdert ut fra Trondheimsregionens muligheter til å utvikle disse. Arbeidet har tatt utgangspunkt i rapporten "Nye muligheter for verdiskaping i Norge" utgitt av SINTEF sommeren 2019. Det er i vurderingene tatt utgangspunkt i markedsmuligheter, regionale fortrinn (bedriftsstruktur, kompetanse i SINTEF og NTNU) og investeringsbehov. Følgende verdikjeder ble etter analyse av SINTEF og arrangert workshop med deltagelse fra regionens kommuner prioritert:

• Bioressurser: Ny industri basert på nasjonale bioressurser
• Transport: Autonom shipping som industriell satsing
• Energi: Norges rolle i en global verdikjede av batterier


Gjennom et samarbeid mellom næringslivet og kompetansemiljøene kan det for hvert av disse områdene utvikling regionale handlings/forretningsplaner som kan
inngå i en fremtidig regional næringsplan.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2020

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-06554-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin