Til hovedinnhold
Norsk English

LORCENIS-NOR - Utnytte forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme nordiske driftsforhold

Sammendrag

SINTEF og KVÆRNER står sammen om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold. Kunnskapen baserer seg på resultater som ble oppnådd gjennom EU-prosjektet LORCENIS i Horisont 2020.

Spesielt i Norge krever eksisterende og fremvoksende energiteknologier nye materialer som fungerer under ekstreme driftsforhold. Det settes store krav til offshore vindturbiner, betongkonstruksjoner på havbunnen, broer og havner som skal installeres i subarktiske / arktiske områder med lave temperaturer og is-slitasje, langs kystlinjer med høyt kloridinnhold og på dypt hav eller underjordisk der det er store temperaturgradienter og høyt trykk.

Målet for LORCENIS-NOR-prosjektet er å få norske aktører i markedet til å ta i bruk forbedret betong med forlenget levetid. Gjennom avansert betongteknologi har vi utviklet fremtidens tilsetningsstoffer som gir betongkonstruksjoner med økt bestandighet i krevende miljø.

Dette vil medføre at betongbransjen vil produsere mer miljøvennlige og bærekraftige produkter. Det vil gi mer miljøvennlige byggeprosjekter for eiere og byggherrer og i større sammenheng bidra til grønn omstilling i næringslivet og et mer bærekraftig samfunn.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 309515

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin